PODMÍNKY AKCE

Úplné znění pravidel marketingové akce "Koktejlovačka" (dále jen jako "akce")

1. ORGANIZÁTOR AKCE 

Organizátorem akce je společnost marvin hookah lounge s.r.o., se sídlem Opava - Město, Dolní náměstí 119/1, PSČ 746 01, IČO 07175744, (dále jen „Organizátor“ nebo „marvin's“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce probíhá na území České republiky v provozovně organizátora na adrese Stodolní 834/7, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava do odvolání akce organizátorem.

3. PODMÍNKY AKCE 

  1. Akce se mohou účastnit osoby starší 18 let, které nakoupí všech deset alkoholických koktejlů uvedených v menu organizátora. Za každý tento jednotlivý koktejl obdrží účastník akce 1 bod v podobě razítka.
  2. Nasbíraná razítka je zapotřebí natisknout do příslušných polí sběratelské karty, která je k této akci určena a je k dostání na vyžádání přímo v provozovně na adrese Stodolní 834/7, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava.
  3. Po natisknutí požadovaného počtu razítek na sběratelské kartě, a po předložení této sběratelské karty u zaměstnanců příslušné provozovny, bude účastníkovi akce poskytnuta možnost uplatnit slevu ve výši 15 % na jednu příští konzumaci. Každou jednu sběratelskou kartu s natisklými razítky lze uplatnit pro určenou slevu jen jednou. Body v podobě razítek z jednotlivých sběratelských karet nelze vzájemně kombinovat.
  4. Sleva se nevztahuje na nákup určený pro užívání vodních dýmek, tabákových výrobků a příslušenství mimo prostory provozovny. Stejně tak sleva neplatí pro zapůjčení tohoto sortimentu.
  5. Účastník akce není oprávněn požadovat vydání bodu v jiné provozovně. Účastník akce je povinen ihned při placení zkontrolovat příslušný počtu bodů, na které má nárok; opožděná reklamace nebude uznána. Body nelze směnit za hotovost a jednotlivé body na různých sběratelských kartách nelze sčítat. Sběratelskou kartu nelze uplatnit znovu a po uplatnění bude znehodnocena.
  6. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této akce změnit pravidla akce nebo akci omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách marvin hookah lounge www.marvins.cz. V takovém případě nemají účastníci akce nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
  7. V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů účastníků akce.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Úplná pravidla akce jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.marvins.cz.

V Ostravě dne 23. 7. 2021